PM publicerat

Nu finns årets PM utlagt. Fortfarande finns chansen att anmäla sig. Då vi haft vissa problem med anmälan via hemsidan, maila din anmälan direkt till:
anmalan@telgestadslopp.se och kom ihåg att ange: Namn, födelseår, sträcka, tävlingsklass, föreningsnamn/ort för varje deltagare, samt fakturaadress