Banan

5 km

Här intill ser du en enklare karta över banan.

Banan är relativt rak och platt och tar dig genom Södertälje centrum till största delen utmed Södertälje kanal. Den totala längden är 5 km.

bankarta1:a kilometern:

En enklare stigning precis i början när man passerar förbi gamla Flickskolan. Man springer sedan i en svag utförslöpa utmed kanalen.

2:a kilometern:

Du kommer att svänga tillbaka in mot centrum igen vid Snäckviken, svag svag uppförslöpa upp till S:ta Ragnhilds kyrka. Du passerar här AstraZeneca, Tom Tits och Telges huvudkontor.

3:e kilometern

Nu är du mitt i centrala Södertälje, fortsatt rakt en bit till med gågatan, Järnagatan men sedan en sväng ner mot kanalen när du kommer till Saltsjötorget och turistbyrån. Här springer du förbi vätskekontrollen och Södertäljes Stadspark och sedan utmed kanalen.

4:e kilometern

Längs kanalen kommer vi till banans enda egentliga backe, dock knappast någon omöjlig backe. Vi springer upp längs gångvägen och sen på toppen fortsätter vi runt Värdsholmen och passerar också de gamla Scaniabyggnaderna vid Gjuteriet innan det blir sväng och nerförslöpa ut mot kanalen.

5:e kilometern

Nu följer vi vattnet förbi Gästhamnen, passerar ångfartyget Ejdern, knixar nästan 90 grader höger över gång- och cykelbron och sen ett par korta svängar till vänster för att ta oss upp och runda inre Maren och gå i mål på Marenplan.

Banprofil

Ungefärlig banprofil för Telge Stadslopp

hojdkurvaforsta5

750 m

Här ser du även den korta banan som springs av ungdomsklasserna ett eller två varv.kortabanan

0 – 250 m:

Vi startar vid målet, springer vänstervarv längs kanten av maren. Det är flakt och går fort.

250 – 500 m:

Här kommer den enda svårigheten vid den bortre änden efter drygt 250 m vid träbron där vi svänger tvärt vänster och över vattnet och sedan vänster igen och tar sats lite uppför och sedan vänder tillbaka till start- och målområdet.

500 m – 750 m:

Nu går det fort igen. Sväng vänster förbi kringlangaraget och genom målområdet. Fortsätt nästa varv eller spurta i mål.

 

Här finns en något skakig film som visar 5-km-banan på två minuter.